Air pollution and Your health Ô nhiễm không khí và sức khoẻ của bạn

Rất nhiều nghiên cứu khoa học đã cho thấy ô nhiễm không khí có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến sức khoẻ.

Các nhà khoa học tìm ra mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với hoá chất trong không khí ô nhiễm với nguy cơ mắc bệnh ung thư tăng lên và sự phá vỡ hệ thống hoóc-môn ở người.

Một nghiên cứu gần đây được tiến hành ở Mỹ đã đưa ra kết luận rằng những phụ nữ mang thai mà tiếp xúc với các hoá chất có trong không khí bị ô nhiễm sẽ có nguy cơ đẻ non hoặc sinh con quá bé.

Rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh sự liên hệ giữa việc tiếp xúc với các phần tử bụi và vấn đề về sức khoẻ. Các phần tử nhỏ (PM2.5) có nguy cơ lớn nhất ảnh hưởng đến sức khoẻ vì chúng có thể di chuyển dễ dàng vào luồng khí thở và đi vào phổi.

Những tác động đến sức khoẻ thường thấy có thể bao gồm như đau rát họng, ho hoặc khó thở. Những tác động trong dài hạn có thể bao gồm giảm chức năng của phổi, làm bệnh hen suyễn nặng thêm, đau tim thường trực và với những người đã mắc bệnh tim hoặc phổi thì có nguy cơ mất sớm.

There is a growing body of scientific evidence that shows exposure to air pollution can cause serious health impacts.

Scientists have found an association between exposure to chemicals found in air pollution and increased cancer risk and disruption of the hormonal system in mammals.

A recent study conducted in the United States concluded that pregnant women exposed to chemicals found in air pollution were more likely to have a pre-term delivery and to give birth to smaller babies.

Numerous scientific studies have found a strong association between exposure to dust particles and health problems. Fine particles (PM2.5) present the highest risk as they can travel into our airways and move into our lungs.

Common health effects include irritation of the airways, coughing, or difficulty breathing. Long-term impacts include decreased lung function, onset and aggravation of asthma, non-fatal heart attacks and premature death in people with heart or lung disease.