New technology Công nghệ mới

Vải than hoạt tính là một loại vải mới được sử dụng trong các hệ thống chống ô nhiễm môi trường.

Vải than hoạt tính mềm và thoải mái giúp người đeo rất dễ thở, có thể giặt được và hoạt động rất hiệu quả trong điều kiện không khí ẩm ướt.

Vải than hoạt tính được làm 100% từ sợi carbon hoạt tính và có khả năng hấp thụ và giữ một khối lượng các hoá chất hữu cơ tương đương với khối lượng của nó trong điều kiện phù hợp.

Cơ chế hoạt động của vải Than hoạt tính

Vải than hoạt tính hút và giữ các hoá chất hữu cơ lớn cũng giống như cơ chế hoạt động của nam châm. Những điện tử trong vải than hoạt tính sẽ thu hút và giữ các hoá chất hữu cơ lớn qua quá trình sạc điện của chúng

Khoảng thời gian tồn tại của vải than hoạt tính

Lượng hoá chất mà vải than hoạt tính có thể hấp thụ và giữ tuỳ thuộc vào mật độ sử dụng khẩu trang của bạn cũng như đặc điểm và mức độ ô nhiễm. Vải than hoạt tính có thể hút giữ được các hoá chất hữu cơ lớn và một khi đã bị giữ lại thì các hoá chất này không thể thoát ra được. Điều này có nghĩa là lớp vải than hoạt tính sẽ dần dần tích trữ thêm nhiều hoá chất.

Chúng tôi khuyên bạn nên thay khâú trang Karibon sau mỗi 6 tháng sử dụng.

Để biết thêm chi tiết và thông tin về khẩu trang Karibon, mời bạn vào phần Những câu hỏi thường gặp.

Activated carbon cloth (ACC) is an innovative new textile used in personal, defence and industrial anti-pollution systems.

ACC is 100 per cent activated carbon. Under the right conditions it is capable of capturing its own weight in pollutants.

ACC can capture a wide range of pollutants found in traffic fumes. For example, it has the ability to capture more than 50% of benzo(a)pyrene over a 6-month period of use. Benzo(a)pyrene is ranked in the top group of human cancer causing agents.

ACC is washable and easy to breathe through. It works effectively in humid conditions and is soft and comfortable.

How ACC works

ACC acts like a magnet to trap large organic chemicals.

Through their electrical charge, the electrons in ACC attract and bind to large organic chemicals, locking them away.

The ACC will not release these chemicals once they are captured.

Lifetime of ACC

We recommend that you replace your Karibon facewear every 6 months.

The amount of chemicals that ACC can capture is dependent on how often you use your mask and the type and level of pollution.

ACC has the ability to capture large organic chemicals and will not release them once they are captured.